computerservice weert
winkelwagen

winkelwagen is leeg
zoek artikelen

zoeken naar : Privacybeleid

Computerservice Weert is er mee bekend dat de door de opdrachtgever en/of klant verstrekte gegevens persoonsgegevens zijn en behandeld dienen te worden volgens de bepalingen van de "Wet Bescherming Persoonsgegevens" en de "SUWI-wet".
Alle informatie verzameld over klanten en/of opdrachtgever wordt vertrouwelijk behandeld. Computerservice Weert draagt er zorg voor dat deze geheimhouding ook door eventueel ingeschakelde derden wordt nageleefd.

E-mailadressen bij e-mail verkeer of aankoop producten worden door Computerservice Weert bewaard. Computerservice Weert zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

Computerservice Weert maakt gebruik van cookies op haar website .
Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw eigen computer worden opgeslagen om de internetervaring te verbeteren.
Computerservice Weert slaat alleen uw adresgegevens op in een cookie.
Uw IP-adres wordt niet opgeslagen.

Bezoekers kunnen met hun vragen over dit privacybeleid terecht bij Computerservice Weert.

Computerservice Weert is gerechtigd de inhoud van het Privacy beleid te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

 

Klachtenafhandeling
Ondanks ons streven zo servicegericht en proffesioneel mogelijk te werken kan er altijd iets misgaan.
Als u een klacht wilt indienen over enig aspect van onze service, dan is ons doel om deze klacht zo snel mogelijk op te lossen.

We geven u de garantie dat:

    - Uw klacht voortvarend, rechtvaardig en snel wordt afgehandeld.
    - Uw klacht onpartijdig en onafhankelijk van de persoon/personen tegen wie de klacht gericht is, wordt onderzocht.
    - U uw klacht kunt indienen via elk communicatiemiddel dat u verkiest door contact op te nemen met ons.

Als we de klacht niet binnen 24 uur kunnen oplossen, zullen we u schriftelijk bewijs van ontvangst van uw klacht geven en u de naam, functie en contactgegevens geven van de persoon die verantwoordelijk is voor het onderzoek van uw klacht.
We streven ernaar u binnen tien werkdagen een definitief antwoord te geven, of eerder indien dat door uw verzekeraars vereist wordt.
Indien dit niet mogelijk is, informeren wij u over de redenen van de vertraging en geven we u een datum waarop u uiterlijk een definitief antwoord van ons kunt verwachten.

         

  algemene voorwaarden privacybeleid en klachtenafhandeling sitemap contact beheer